Xem miễn phí 1 phần kết quả của “Cuộc điều tra các cơ quan đào tạo tiếng Nhật năm tài khóa 2012” « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

  • Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan đã hợp tác giúp đỡ chúng tôi hoàn thành “Bản điều tra các cơ quan đào tạo tiếng Nhật năm tài khóa 2012” do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) thực hiện vào năm 2012. Xin mời quý vị xem 1 phần trích Bản báo cáo kết quả điều tra được đăng tải ở website dưới đây.

    http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/survey12.html