Ý kiến      Liên hệ      Sơ đồ
 
Nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu Trí tuệ
Mời tham dự Chương trình bài giảng chuyên đề Nghiên cứu Nhật Bản (26/10/2011)
20/10/2011 10:41

Trường Đại học KHXH&NV   QUỸ GIAO LƯU QUỐC TẾ NHẬT BẢN
Khoa Đông Phương học
BỘ MÔN NHẬT BẢN HỌC
  Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam


THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU NHẬT BẢN

Thông tin khách mời: Giáo sư KATO TOMOYASU, Đại học Meiji (Nhật Bản).

Buổi 1: (8h30, 26/10/2011):律令国家の地方行政
Hệ thống hành chính địa phương của nhà nước Luật Lệnh

Buổi 2: (13h, 26/10/2011):平安時代の地方と都―受領の活動と中央貴族のネットワーク―
Quan hệ giữa địa phương và kinh đô thời kỳ Heian - Mạng lưới giữa hoạt động của Juryo và quí tộc trung ương

Buổi 3: (8h30, 27/10/2011):国・郡の行政と出土文字資料
Hệ thống hành chính quốc - quận và các tư liệu chữ viết có được từ khai quật khảo cổ học

Buổi 4: (13h, 27/20/2011):日本の古代・中世の大規模史料群の存在形態(正倉院をはじめとして寺院などに所蔵されている大規模史料群について、史料の生成・伝達・整理と保管
Hình thái tồn tại của quần thể tư liệu qui mô lớn thời Cổ đại - Trung thế: quá trình tạo thành, lưu giữ, chỉnh lý và bảo quản hệ thống văn bản của các tự viện, đặc biệt là nhóm tư liệu Sosoin

Địa điểm: Phòng Nhật Bản, tầng 4 nhà C, trường Đại học KHXH&NV
               336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Xin trân trọng kính mời các giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên và học viên cao học quan tâm tới dự. 

Mọi thông tin xin liên hệ Ths. Phạm Lê Huy. Email: .

Thông báo này thay cho giấy mời!

Lượt xem: 611 |  02/11/2011 04:19:49
  Back    Print out  
 
Các tin khác

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84 4) 3944 7419 | Fax: (+84 4) 3944 7418
Bản quyền: JPF 2009. All right reserved.