Ý kiến      Liên hệ      Sơ đồ
 
Nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu Trí tuệ

Mời tham dự Chương trình bài giảng chuyên đề Nghiên cứu Nhật Bản (11/10/2011)
08/10/2011 10:49

Trường Đại học KHXH&NV   QUỸ GIAO LƯU QUỐC TẾ NHẬT BẢN
Khoa Đông Phương học
BỘ MÔN NHẬT BẢN HỌC
  Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam


THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU NHẬT BẢN

Thông tin khách mời: Giáo sư AOKI MICHIO, Đại học Senshu.

Buổi 1: 現在の日本近世史研究の状況とこれからの研究方向について - 明治維新と自由民権研究の衰退に関わって (Hiện trạng nghiên cứu lịch sử cận thế Nhật Bản và phương hướng nghiên cứu từ nay về sau – Xét trong mối liên quan đến sự suy thoái của nghiên cứu Minh Trị duy tân và phong trào Tự do dân quyền)

Thời gian: 13g ngày 11/10/2011

Buổi 2: 日本の近代化の前提を考える(1)‐長い平和がもたらしたもの‐(Suy nghĩ về những tiền đề của cận đại hóa Nhật Bản (1) – Những thứ do nền hòa bình lâu dài mang lại) Thời gian: 13g ngày 12/10/2011

Buổi 3: 日本の近代化の前提を考える(2)‐定住社会と巨大消費都市の誕生‐(Suy nghĩ về những tiền đề của cận đại hóa Nhật Bản (2) – Xã hội định cư và sự ra đời của đại đô thị tiêu dùng) Thời gian: 9g ngày 13/10/2011

Buổi 4: 日本の近代化の前提を考える(3)‐強固な身分制が生み出した経済と文化‐(Suy nghĩ về những tiền đề của cận đại hóa Nhật Bản (3) – Nền kinh tế và văn hóa nảy sinh từ chế độ thân phận khắc nghiệt)

Thời gian: 13g ngày 13/10/2011

Địa điểm: Phòng Nhật Bản, tầng 4 nhà C, trường Đại học KHXH&NV
               336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Xin trân trọng kính mời các giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên và học viên cao học quan tâm tới dự.

Mọi thông tin xin liên hệ Ths. Võ Minh Vũ. Email:  ĐT; 35690150.

Thông báo này thay cho giấy mời!

Lượt xem: 1053 |  20/10/2011 10:42:30
  Back    Print out  
 
Các tin khác

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84 4) 3944 7419 | Fax: (+84 4) 3944 7418
Bản quyền: JPF 2009. All right reserved.