Ý kiến      Liên hệ      Sơ đồ
 
Thông báo

Sự kiện “FUNFAN in VIETNAM” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
24/09/2009 10:57

 
Buổi sáng/ AM
Buổi chiều / PM
25/09/2009 
 
9:00   Đăng ký tham gia chương trình
                      (tối đa 20 người)
                       Register to join in the event
                       (maximum of 20 members)
9:00 ~ 9:30    Trình diễn làm quạt giấy. 
                       UCHIWA – Japanese Fun Fan.
10:45 ~ 11:30 Hướng dẫn thực hành làm quạt
                       Workshop
 
                         Workshop
14:30 ~ 15:30 Trình diễn làm quạt giấy
                        Performance on how to make             
                        UCHIWA – Japanese Fun Fan.
15:45 ~ 16:30 Hướng dẫn thực hành làm quạt
                         Workshop
16:45 ~ 17:30   Hướng dẫn thực hành làm quạt
                         Workshop
26/09/2009
9:00              Đăng ký tham gia chương trình
                      (tối đa 20 người)
                       Register to join in the event
                       (maximum of 20 members)
9:00 ~ 9:30    Trình diễn làm quạt giấy. 
                       UCHIWA – Japanese Fun Fan.
10:45 ~ 11:30 Hướng dẫn thực hành làm quạt
                       Workshop
 
 
 
 
                         Workshop
14:30 ~ 15:30 Trình diễn làm quạt giấy
                        Performance on how to make             
                        UCHIWA – Japanese Fun Fan.
15:45 ~ 16:30 Hướng dẫn thực hành làm quạt
                         Workshop
16:45 ~ 17:30   Hướng dẫn thực hành làm quạt
                         Workshop
27/09/2009
9:00   Đăng ký tham gia chương trình
                      (tối đa 20 người)
                       Register to join in the event
                       (maximum of 20 members)
9:00 ~ 9:30    Trình diễn làm quạt giấy. 
                       UCHIWA – Japanese Fun Fan.
10:45 ~ 11:30 Hướng dẫn thực hành làm quạt
                       Workshop
 
 
 
                         Workshop
14:30 ~ 15:30 Trình diễn làm quạt giấy
                        Performance on how to make             
                        UCHIWA – Japanese Fun Fan.
15:45 ~ 16:30 Hướng dẫn thực hành làm quạt
                         Workshop
16:45 ~ 17:30   Hướng dẫn thực hành làm quạt
                         Workshop

Page view:98   |  28/09/2009 11:45:25
  Back    Print out  
 
Các tin khác

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84 4) 3944 7419 | Fax: (+84 4) 3944 7418
Bản quyền: JPF 2009. All right reserved.