Về website “Marugoto +” « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

  • Từ năm 2012 website “Marugoto + (plus)” đã được mở.

    Tại website này có giới thiệu nội thông tin dựa trên nội dung của các bài khóa trong cuốn nhập môn “Marugoto   Từ ngữ và văn hóa Nhật”.  Các bạn hãy vào trang web này nhé: http://a1.marugotoweb.jp/