TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản được thành lập năm 1972, là cơ quan pháp nhân đặc biệt trực thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Năm 2003, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã trở thành một cơ quan pháp nhân hành chính độc lập, chuyên thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế mang tính tổng hợp tại nhiều nước trên thế giới nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và góp phần xây dựng hòa bình thế giới.

Mục đích của quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản là nhằm xây dựng một môi trường  quốc tế tốt đẹp hơn, duy trì và phát triển mối quan hệ hòa hảo giữa các quốc gia với Nhật Bản thông qua việc đưa hình ảnh đất nước con người và văn hóa Nhật Bản đến với bạn bè quốc tế. Ngoài ra hoạt động của tổ chức cũng nhằm tăng cường mối hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, phát triển tình hữu nghị giữa con người với con người trên thế giới, đặc biệt đóng góp và làm giàu hơn nữa kho tàng văn hóa thế giới, vì vậy chính những hoạt động giao lưu văn hóa giữa các quốc gia đã và sẽ đóng một vai trò tích cực và là một trong những hoạt động chính của tổ chức.

Hiện nay, ngoài văn phòng chính tại Tokyo, Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản còn có văn phòng tại các thành phố là Kyoto, Urawa và Kansai, ngoài ra thông qua 20 trung tâm giao lưu văn hóa tại tại 19 nước trên thế giới, Quỹ đang hợp tác với các đoàn thể để thực hiện các hoạt động của mình.