TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua chương trình ngày thứ ba với chủ để nâng cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội, trong đó thúc đẩy các nhà lãnh đạo trong giới doanh nhân dành thêm những vị trí điều hành trong công việc cho người phụ nữ

Chương trình có sự tham gia của các quan chức chính phủ Nhật Bản nhằm đưa ra các biện pháp để củng cố vai trò xã hội của người phụ nữ cho đến năm 2010, năm tài chính.

Chính phủ cam kết sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho người phụ nữ được tham gia vào các hoạt động xã hội ở mọi lĩnh vực, ở những lĩnh vực này, người phụ nữ thực sự đóng một vai trò đáng kể như , dịch vụ y tế, dịch vụ cộng đồng và lĩnh vực khoa học khác.

Bộ trưởng bộ chất lượng giới tính nước Nhật sẽ lên kế hoạc gặp mặt với các nhà lãnh đạo thuộc giới doanh nhân nhằm khuyến khích họ tạo công ăn việc làm cho những người phụ nữ đặc biệt ở vị trí điều hành.

Chương trình này nhằm mục đích làm tỉ lệ công nhân viên chức nữ tương đương 5% vào cuối năm tài chính 2010 từ mức 1.7% của năm tài chính 2005.  

Tuy nhiên thì tỉ lệ phụ nữ tham gia chính trường trong vai trò người lãnh đạo ở Nhật Bản vẫn còn thấp so với thế giới.

Theo số liệu khảo sát mới đay của chính phủ Nhật Bản, tỉ lệ phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 30 đã có gia đình mà vẫn đi làm đang có xu hướng tăng lên. Điều này cũng cho thấy rằng việc phụ nữ sinh con muộn ngày càng tăng cũng góp phần vào xu hướng nói trên.

Theo điều tra của Bộ lao động, sức khỏe và đời sống Nhật Bản, 50,7% phụ nữ có gia đình ở độ tuổi từ 20 trở lên đều đã có công ăn việc làm, trong năm 2007, tăng 7,8% so với năm 1997 và 11,8% so với năm 1985, đây là mốc năm bộ luật về bình đẳng giới ra đời và đi vào hiện thực. Số liệu này cho thấy rằng tỉ lệ phụ nữ có gia đình ở độ tuổi dưới 30 mà có việc làm tăng ở mức 49,7% năm 2007 so với với mức 45,2% của năm 1985.