TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Cung cấp các chuyên gia về lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, các giáo viên giảng dạy tiếng Nhật , các cố vấn viên cho các cơ quan trung tâm, các cơ sở đại diện của Quỹ tại nước ngoài.

Hỗ trợ các tổ chức giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài

Tổ chức tuyển dụng giáo viên giảng dạy tiếng Nhật cho các cơ sở đào tạo ở nước ngoài và hỗ trợ kinh phí tổ chức các cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật, các hội thảo giáo viên … , nhằm hỗ trợ xây dựng một mạng lưới hoạt động rộng lớn .

Tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT)

Hợp tác với các tổ chức có liên quan để tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật dành cho những người nước ngoài không dùng tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ (đến năm 2003, kỳ thi Năng lực tiếng Nhật đã được tổ chức tại 89 thành phố của 38 nước trên thế giới, với số lượng thí sinh dự thi trên 220,000 người )

Tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo giáo dục tiếng Nhật

Mời các chuyên gia người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như: giáo viên giảng dạy tiếng Nhật, các nhà nghiên cứu, quản lý thư viện, sinh viên, những người đang học tiếng Nhật… đến Nhật Bản để họ được trực tiếp được đào tạo các kiến thức có liên quan đến phương pháp giảng dạy, đồng thời tạo điều kiện cho họ thực tập nhằm nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình. Bên cạnh đó cũng tổ chức các buổi thực tập và học hỏi tiếng Nhật tại các cơ sở của tổ chức tại nước ngoài .

Hoạt động hỗ trợ việc biên soạn và quyên tặng các giáo trình giảng dạy tiếng Nhật

Cung cấp thông qua mạng internet các tư liệu có thể sử dụng để biên soạn và hoàn thành các giáo trình giảng dạy tiếng Nhật mà không bị hạn chế bởi quyền tác giả. Ngoài ra , cùng với việc cung cấp cho các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật ở nước ngoài các loại ấn phẩm được viết bằng tiếng Nhật, từ điển, các thiết bị phục vụ kỹ năng nghe đọc… Quỹ còn hỗ trợ các giáo trình do Quỹ tự biên soạn và quyên tặng các ấn phẩm, giáo trình và thiết bị học tập có liên quan khác.

Cung cấp thông tin và tư liệu về hoạt động đào tạo tiếng Nhật

Công khai rộng rãi ở trong và ngoài nước những kết quả đã đạt được qua những cuộc khảo sát về vấn đề giảng dạy và học tập tiếng Nhật ở nước ngoài qua các ấn phẩm, website, và trên các diễn đàn quốc tế…, đồng thời cho phép mượn và sử dụng những tư liệu, thông tin liên quan tại các thư viện tại các cơ sở đào tạo tiếng Nhật cũng như các trụ sở của Quỹ tại nước ngoài.