TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Thời gian

 13/5 – 13/6, 2008

Tên

Charles Lim

Quốc tịch

Singapo

Thuộc lĩnh vực

Nghệ thuật đương đại

Cơ quan nước sở tại

Làng nghệ thuật quốc tế Akiyoshidai

Các hoạt động tại Nhật Bản

http://www.aiav.jp/programs/2008/fellow_trails_charles/
http://www.aiav.jp/blog/

Giới thiệu

Charles Lim

Thời gian

 13/5 – 10/8, 2008

Tên

Danielle Naomi Lasat Uy

Quốc gia

Philippin

Lĩnh vực

Kịch Nô

Cơ quan nước sở tại

Giáo sư Umewaka Naohiko, Đại học Văn hóa và nghệ thuật Shizuoka

Các hoạt động tại Nhật Bản

n/a

Giới thiệu

http://k0n0g0r0.deviantart.com/

 1/6 – 15/8, 2008

Tên

Chang Yoong Chia

Quốc tịch

Malaysia

Lĩnh vực hoạt động

Nghệ thuật đương đại

Cơ quan nước sở tại

npo S-AIR

Các hoạt động tại Nhật Bản

http://sair.exblog.jp/

Giới thiệu

Chang Yoong Chia

 6/6 – 3/8, 2008

Tên

Wade Marynowsky

Quốc tịch

Úc

Lĩnh vực hoạt động

Nghệ thuật đương đại

Cơ quan nước sở tại

npo S-AIR

Các hoạt động tại Nhật Bản

http://sair.exblog.jp/

Giới thiệu

Wade Marynowsky

 25/6 – 25/8, 2008

Tên

Pratchaya Phinthong

Quốc tịch

Thái lan

Lĩnh vực hoạt động

Nghệ thuật đương đại

Cơ quan nước sở tại

TWS Aoyama: Creator-in-Residence

Các hoạt động tại Nhật Bản

http://www.tokyo-ws.org/english/aoyama/index.html

Giới thiệu

 1/6 – 8/8, 2008

Tên

Gary-Ross Pastrana

Quốc tịch

Philippin

Lĩnh vực hoạt động

Nghệ thuật đương đại

Cơ quan nước sở tại

Sân bay Kyoto

Các hoạt động

Giới thiệu

http://www.kac.or.jp/exhibition/passage3.html (in Japanese only)

Thời gian

 10/7 – 31/8, 2008

Tên

Kim Ngoc

Quốc tịch

Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Âm nhạc đương đại

Cơ quan nước sở tại

TWS Aoyama: Creator-in-Residence

Các hoạt động

http://www.tokyo-ws.org/english/aoyama/index.html

Giới thiệu

<

July 23 – August 28, 2008

Tên

Mithu Sen

Quốc tịch

India

Lĩnh vực hoạt động

contemporary art

Cơ quan nước sở tại

Awagami Factory

Các hoạt động