TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Trần Thị Duyên Họ tên : Trần Thị Duyên Địa chỉ : Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 1 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại : 2730403 – máy lẻ 120 Di động : 0902466447 Fax : 04 2730478 Chức danh và nơi làm việc : Cán bộ Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1, Liễu Giai Ba ĐÌnh- Hà Nội

Nguyễn Ngọc Phương Trang

Họ tên : Nguyễn Ngọc Phương Trang
Địa chỉ : Nhà 511, B3, tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04 5726400
Di động : 0955224988 hoặc 0912
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc : Nghiên cứu Viên, Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1, Liễu Giai Ba ĐÌnh- Hà Nội

Đặng Ngọc Đức

Họ tên : Đặng Ngọc Đức
Địa chỉ : Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 04 7626803
Di động : 0983 757805
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc : Nghiên cứu viên, Trung tâm thư viện

Ts. Hồ Việt Hạnh

Họ tên : Ts. Hồ Việt Hạnh
Địa chỉ : Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 042730403 (1203)
Di động : 0904362567
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc : Trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo

Tống Thuỳ Linh

Họ tên : Tống Thuỳ Linh
Địa chỉ : Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 042730473
Di động : 0914852112
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc : Cán bộ

Trần Hoàng Long

Họ tên : Trần Hoàng Long
Địa chỉ : Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 042730470
Di động : 0913013661
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc : Nghiên cứu viên

TS. Dương Minh Tuấn

Họ tên : TS. Dương Minh Tuấn
Địa chỉ : Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 042730474
Di động :
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc : Nghiên cứu Viên, phòng kinh tế và hội nhập khu vực đông bắc á

Nguyễn Thị Ngọc

Họ tên : Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ : Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 844-2730473
Di động : 0914880792
Fax : 8442730478
Chức danh và nơi làm việc :

Nghiên cứu viên, Phòng môi trường và phát triển

Phụ trách bộ phận Website nghiên cứu Nhật Bản

Lê Thanh Sang

Họ tên : Lê Thanh Sang
Địa chỉ : Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ – 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 848-8472268
Di động : 0989033979
Fax :
Chức danh và nơi làm việc : Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ

Bùi Trường Giang

Họ tên : Bùi Trường Giang
Địa chỉ : Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Điện thoại : 844-7560089
Di động : 0913004866
Fax :
Chức danh và nơi làm việc : Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế

Trần Thị Hoàng Mai

Họ tên : Trần Thị Hoàng Mai
Địa chỉ : Trung tâm the viện,Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1, liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 04 2730403 (1202)
Di động : 0904156410
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc :

Th. s Phan Cao Nhật Anh

Họ tên : Th. s Phan Cao Nhật Anh
Địa chỉ : Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Điện thoại : 042730470
Di động : 0912512490
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc : Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ, Cộng hòa DCND Triều Tiên và vùng lãnh thổ

Nguyễn Hữu Đạt

Họ tên : Nguyễn Hữu Đạt
Địa chỉ : Viện Kinh tế Việt Nam
Điện thoại : 844-8360332
Di động : 0989185852
Fax :
Chức danh và nơi làm việc : Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Đỗ Đức Định

Họ tên : Đỗ Đức Định
Địa chỉ : Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
Điện thoại : 844-7622117
Di động : 0904227337
Fax :
Chức danh và nơi làm việc : Viện trưởng viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

PGS. Ts Nguyễn Xuân Thắng

Họ tên : PGS. Ts Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ : Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Điện thoại : 844-7661365
Di động : 0913558128
Fax :
Chức danh và nơi làm việc : Viện trưởng Viện kinh tế và Chính trị thế giới, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Chính trị Thế giới

Th.s Hoàng Minh Hằng

Họ tên : Th.s Hoàng Minh Hằng
Địa chỉ : 6 F5 Khu tập thể Tổng cục 2, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 04 7535204
Di động : 0913009119
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc :

Nghiên cứu viên Phòng Chính trị và Xã hội – Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Trần Thị Chung Toàn

Họ tên : Trần Thị Chung Toàn
Địa chỉ : Khoa sau đại học Đại học Quốc gia Hà nội
Điện thoại : 844-5585949
Di động : 0904121287
Fax :
Chức danh và nơi làm việc : Trưởng phòng đào tạo sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lưu Thu Thủy

Họ tên : Lưu Thu Thủy
Địa chỉ : Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Điện thoại : 042730474
Di động : 0904511576
Fax : 042730478
Chức danh và nơi làm việc : Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ, Cộng hòa DCND Triều Tiên và vùng lãnh thổ

Phạm Thị Xuân Mai

Họ tên : Phạm Thị Xuân Mai
Địa chỉ : Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Điện thoại : 844-6220772
Di động :
Fax :
Chức danh và nơi làm việc : Phó Trưởng phòng Môi trường và phát triển bền vững – Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Nguyễn Thanh Hiền

Họ tên : Nguyễn Thanh Hiền
Địa chỉ : Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
Điện thoại : 844-5145221
Di động : 0913525571
Fax :
Chức danh và nơi làm việc : Trưởng phòng Nghiên cứu Châu Phi – Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông