Trilingual Visual Dictionary – Japanese-Vietnamese-English | JPF

Trilingual Visual Dictionary – Japanese-Vietnamese-English
DK

Trilingual Visual Dictionary – Japanese-Vietnamese-English

* Từ điển bỏ túi Nhật-Việt-Anh giúp học nhanh trên 6.000 từ, cụm từ tiếng Nhật và tiếng Anh. * Các vật dụng và khung cảnh quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày được trình bày sinh động bằng vô số ảnh màu đẹp mắt. * Tài liệu này có thể được sử dụng hiệu quả trong mọi tình huống – tại nhà, ở văn phòng, khi đi ăn ngoài…

* Dễ học nhờ có phần tham khảo và bảng chỉ mục chi tiết

  • Mã xếp giá: 710-065 ISBN: 9786045899533 Chủ đề: Từ điển Năm XB: 2020 Nhà XB: NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

    Ngôn ngữ: Trilingual