Trang chủ | JPF

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đang thực hiện các khóa học tiếng Nhật với đối tượng là người trưởng thành ở Hà Nội (tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam) và TP.HCM (tại VJCC-HCMC).Giáo trình được sử dụng trong khóa học là “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản”, được biên soạn dựa trên Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, hướng đến mục tiêu sử dụng tiếng Nhật trong giao tiếp thực tế.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện Trải nghiệm Văn hóa Nhật Bản với nhiều chủ đề khác nhau.

Về khóa học tiếng Nhật tại Trung tâm, chúng tôi còn tiếp nhận các đề nghị dự giờ từ các đơn vị đang sử dụng hoặc đang cân nhắc việc áp dụng giáo trình “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” trong giảng dạy. Quý vị có quan tâm vui lòng liên lạc theo thông tin dưới đây.
Ban Khóa học tiếng Nhật JFkouza tại Hà Nội: jfkouza.vietnam@gmail.com
Ban Khóa học tiếng Nhật JFkouza tại TP.HCM: jfkouza.hcmc@gmail.com

051-5506641

Facebook của Ban Khóa học tiếng Nhật JFkouza tại Hà Nội

051-5506641

Facebook của Ban Khóa học tiếng Nhật JFkouza tại Tp. Hồ Chí Minh

031-9526717

Giáo trình “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản”

031-9526717

Giáo trình “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” phiên bản Tiếng Việt

031-9526717

Lưu ý trong giảng dạy với giáo trình “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản”