Trang chủ | JPF

“Nihongo jin” là một thuật ngữ chung cho những người muốn sử dụng tiếng Nhật để biểu đạt mục đích và giao tiếp trong cộng đồng quốc tế. Trong tạp chí điện tử ”Nihongo jin Ơi” do Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật bản tại Việt Nam biên tập và phát hành, chúng tôi sẽ phỏng vấn và giới thiệu đến các bạn những ”Nihongo jin” hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam.

TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 2009 – 2021.