Thư viện xin thông báo tạm đóng cửa để nâng cấp và kiểm kê tài liệu định kỳ « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Thư viện xin thông báo tạm đóng cửa để nâng cấp và kiểm kê tài liệu định kỳ

 • Kính gửi bạn đọc thư viện Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

  Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn dành cho thư viện chúng tôi từ trước đến nay.

  Thư viện trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam xin được tạm thời đóng cửa để tiến hành nâng cấp cũng như kiểm kê định kỳ tài liệu thư viện. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác cũng như mong quý vị và các bạn cảm thông cho những bất tiện mà điều này có thể gây ra.

  Ngoài ra, trong thời gian tạm đóng cửa, những thành viên muốn trả sách xin mời mang sách đến bàn lễ tân của tòa nhà chính.

  1. Thời gian tạm đóng cửa: từ ngày 14/3/2013 (thứ 5) tới 24/ 4/2013 (thứ 4)

  Thời gian thi công: 14/03 (thứ 5) – 28/03 (thứ 5) Thời gian kiểm kê tài liệu: 29/03 (thứ 6) – 7/4 (chủ nhật) Thời gian chỉnh lý, sắp xếp lại thư viện: 8/4 (thứ 2) – 21/4 (chủ nhật)

  Chuẩn bị mở cửa thư viện: 22/04 (thứ 2) – 24/04 (thứ 4)

2.  Ngày thư viện mở cửa trở lại: ngày 25/04/2013 (thứ 5)