THÔNG TIN CHUNG | JPF

Cùng với các chương trình hỗ trợ các nhà nghiên cứu Nhật Bản ở nước ngoài, trung tâm cũng thúc đẩy trao đổi giữa các nhà nghiên cứu thông qua các hội thảo và các dự án hợp tác về các vấn đề toàn cầu.

Nhằm thúc đẩy hiểu biết sâu hơn về Nhật Bản tại Việt Nam, hỗ trợ và phát triển mối quan hệ hữu hảo tốt đẹp giữa hai nước, trung tâm hỗ trợ tổ chức các hội thảo, tọa đàm cho các cơ quan nghiên cứu Nhật Bản như các trường đại học… và tài trợ học bổng cho các nhà nghiên cứu Nhật Bản. Ngoài ra, trung tâm cũng tài trợ cho các hội nghị, hội thảo nghiên cứu nhằm tạo cơ hội đối thoại để nhiều người từ hai quốc gia cũng như các quốc gia khác trên thế giới giải quyết các vấn đề quan trọng mang tính quốc tế và được nhiều nước quan tâm.※ Xin vui lòng xem phần sau đây để biết chi tiết về dự án tài trợ:

– Hướng dẫn chương trình tài trợ theo năm tài chính của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản

HQ’s annual program guideline (Tiếng Nhật)

HQ’s annual program guideline (Tiếng Anh)

– Chương trình tài trợ Small Grant

https://jpf.org.vn/chuong-trinh-tai-tro-quy-mo-nho