Thông báo về Tọa đàm giáo dục Tiếng Nhật 12/2012 « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Thông báo về Tọa đàm giáo dục Tiếng Nhật 12/2012

  • Tọa đàm giáo dục Tiếng Nhật tháng 12/2012 với chủ đề “課題遂行能力を重視した教え方~中級を教える~” sẽ được diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết của buổi tọa đàm và cách thức đăng ký xin tham khảo tại đây.