Thông báo về Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) lần 2 tháng 12/2020 | JPF

♦ Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) diễn ra thường niên tại các quốc gia trên toàn thế giới, do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản phối hợp cùng các cơ quan, trường học ở các địa phương tổ chức.

♦ Chúng tôi xin thông tin về kỳ thi Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) lần 2 diễn ra vào tháng 12/2020 như dưới đây. Về việc bán và tiếp nhận hồ sơ, xin vui lòng liên hệ đến các trường tại địa phương.

♦ Chúng tôi hiện đang chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi, tuy nhiên tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm virus Corona chủng mới (COVID-19), có thể kỳ thi tháng 12/2020 sẽ bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn và sức khỏe của thí sinh và những người liên quan. Trong trường hợp kỳ thi diễn ra bình thường, yêu cầu các thí sinh hợp tác thực hiện nghiêm túc các đối sách phòng chống lây nhiễm. Rất mong nhận được sự hợp tác, thông cảm của mọi người. Tình hình tổ chức kỳ thi sẽ được cập nhật trên trang theo đường link dưới đây. Ngoài ra, nếu có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ đến các trường tại địa phương.

【Website Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)】

https://www.jlpt.jp/topics/202005191589859187.html (Tiếng Nhật)

https://www.jlpt.jp/e/topics/202005191589858711.html (Tiếng Anh)

jlpt-21-8957279