Thông báo về Cuộc thi Luận văn Nghiên cứu Văn học Nhật Bản – Giải thưởng Inoue Yasushi lần thứ hai – Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Được sự tài trợ của Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi (Inoue Yasushi Memorial Foundation), Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã  tổ chức thành công cuộc thi viết luận về nghiên cứu văn học Nhật Bản (Giải thưởng Inoue Yasushi) vào năm 2015 với 05 đề tài luận văn đã dành được giải thưởng. Nối tiếp sự thành công đó, năm nay chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc thi luận văn lần thứ hai và hy vọng sẽ nhận được nhiều bài luận văn tham gia.

I.Mục đích

Giải thưởng Inoue Yasushi  được trao cho những công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn học Nhật Bản, có đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu văn học Nhật Bản tại Việt Nam.

II. Đối tượng dự thi

1.    Luận văn nghiên cứu về văn học Nhật Bản do người mang quốc tịch Việt Nam viết bằng tiếng Việt. 2.    Những luận văn được viết hoặc đã được công bố trên tạp chí nghiên cứu vào năm 2016. 3.    Luận văn có độ dài từ 20 trang A4 trở lên. 4.    Những luận văn dưới đây không thuộc đối tượng của cuộc thi: ・    Luận văn được viết nhằm xuất bản dưới dạng một cuốn sách ・    Luận văn tốt nghiệp đại học ・    Luận văn của nhiều tác giả

5.    Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một luận văn. Các cá nhân hiện tại không trực thuộc cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo nào cũng có thể tham gia.

III. Giải thưởng

1.    Ban Giám khảo sẽ lựa chọn và quyết định trao giải cho khoảng 4 luận văn xuất sắc. Giải thưởng sẽ bao gồm cúp và tiền thưởng hỗ trợ nghiên cứu với tổng giá trị khoảng 40,000,000 đồng. 2.    Ban giám khảo sẽ gồm những nhà nghiên cứu có uy tín.

3.    Kết quả giải thưởng dự kiến sẽ được thông báo vào tháng 2 năm 2017 và lễ trao giải dự kiến vào tháng 3 năm 2017.

IV. Hướng dẫn nộp luận văn dự thi

1.    Thời gian
Từ ngày 29/08/2016 đến ngày 31/12/2016 (Thời điểm luận văn được chuyển tới Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, không tính theo dấu bưu điện)

2.    Cách thức đăng ký ① Nộp 05 bản sao luận văn khổ giấy A4. ② Chỉ chấp nhận những luận văn được đánh máy và in ra chứ không chấp nhận bản viết tay.

③ Gửi kèm cùng với phiếu đăng ký theo mẫu quy định.

3.    Địa chỉ nhận bài dự thi Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Số 27, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (tel. 04-3944-7419/7420) ※Có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Ha (Tel. 04-3944-7419) ext.136  |  email:hattv@jpf.org.vn

Lượt xem: 1,641