Thông báo về “Chương trình tài trợ cho hoạt động giáo dục tiếng Nhật” « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Thông báo về “Chương trình tài trợ cho hoạt động giáo dục tiếng Nhật”

 • Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) trân trọng giới thiệu “Chương trình tài trợ cho các hoạt động giáo dục (Grant Program for Japanese-Language Education Activities)”. Mục đích của chương trình là hỗ trợ cho sự phát triển giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.

  Chương trình được chia thành 4 đợt và sẽ nhận đơn xin tài trợ từ các cơ quan, tổ chức giáo dục tiếng Nhật phi lợi nhuận tại Việt Nam.

  Nội dung tài trợ của chương trình bao gồm các hoạt động hỗ trợ người học tiếng Nhật, hỗ trợ mua thiết bị giảng dạy, hỗ trợ tổ chức hội nghị, hỗ trợ biên soạn tài liệu giảng dạy và các dự án liên quan đến giáo dục tiếng Nhật…

  Thời hạn nộp hồ sơ xin tài trợ “Chương trình tài trợ cho các hoạt động giáo dục” của đợt 4 là ngày 1 tháng 12 năm 2011 (thứ năm) với những hoạt động dự kiến tổ chức đến ngày 31 tháng 3 năm 2012.

  Các cơ quan, đơn vị giảng dạy tiếng Nhật (trên cả nước) đáp ứng đủ điều kiện của chương trình có thể gửi đơn xin tài trợ qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Trung tâm theo địa chỉ:

  Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation)
  Số 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Tel: 04-3944 7419 / Fax: 04-3944 7418
  (Đề nghị ghi rõ tên chương trình xin tài trợ)

  Nội dung chi tiết của chương trình và mẫu đơn có thể tải về theo các link sau:

  Hướng dẫn đăng ký
  Mẫu đăng ký 1
  Mẫu đăng ký 2-a (Tài trợ các hoạt động giảng dạy tiếng Nhật)
  Mẫu đăng ký 2-b (Tài trợ mua trang thiết bị giảng dạy)
  Mẫu đăng ký 2-c (Tài trợ cho các hoạt động hội thảo, xuất bản và những hoạt động khác)