Thông báo về Chương trình Asia Leadership Fellow « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Thông báo về Chương trình Asia Leadership Fellow

  • (Hạn nộp hồ sơ: Thứ sáu, ngày 03/01/2014)

    Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản hoan nghênh các bạn đăng ký tham gia chương trình Asia Leadership Fellow Program (ALFP) Chủ đề của năm 2014 là “Tương lai châu Á, thế giới của loài người sau khi phát triển và tăng trưởng.”

    Hãy thăm trang website dưới đây để có thông tin cụ thể hơn:

http://www.jpf.go.jp/e/intel/exchange/organize/alfp/index.html
(Chỉ có tiếng Anh)