Thông báo về các chương trình tài trợ năm tài chính 2015-2016 « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Thông báo về các chương trình tài trợ năm tài chính 2015-2016

 • Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản) xin thông báo về “chương trình tài trợ năm tài chính 2015-2016”. Quý vị có quan tâm có thể download mẫu đơn đăng ký và hướng dẫn về các chương trình tài trợ (bằng tiếng Nhật và tiếng Anh) từ website của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản theo đường link dưới đây.

  Tiếng Nhật: http://www.jpf.go.jp/j/program/

  Tiếng Anh: http://www.jpf.go.jp/e/program/

  Ngoài ra, chúng tôi cũng có đăng tải hướng dẫn tóm tắt về các chương trình tài trợ bằng tiếng Việt để quý vị có thể tham khảo.

  Tài liệu mang tính chất tham khảo bằng tiếng Việt

  Những hồ sơ đăng ký tài trợ từ khu vực phía Nam thay vì gửi về Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM như những năm trước thì nay xin gửi về Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Xin quý vị lưu ý để không nhầm lẫn địa chỉ gửi hồ sơ.