THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ NĂM TÀI KHÓA 2022- 2023 | JPF

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ NĂM TÀI KHÓA 2022- 2023

26/10/2021

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản trân trọng thông báo chương trình tài trợ năm tài khóa 2022-2022. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các dự án và hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật, Nghiên cứu Nhật Bản và Trao đổi tri thức, và Giáo dục tiếng Nhật. Quý cơ quan và cá nhân có kế hoạch về các dự án và hoạt động liên quan tới ba lĩnh vực nói trên, vui lòng tải hồ sơ đăng ký cũng như hướng dẫn đăng ký (tiếng Anh và tiếng Nhật) theo đường dẫn dưới đây:

Tiếng Nhật: http://www.jpf.go.jp/j/program/
Tiếng Anh: http://www.jpf.go.jp/e/program/