Thông báo Kết quả kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2013 « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Thông báo Kết quả kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2013

  • Các thí sinh đã dự thi Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2013 có thể xem kết quả trực tuyến trên internet tại 02 địa chỉ sau:
    https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/top.html
    http://www.jlpt.jp/guideline/results_online.html

    Để xem được kết quả trực tuyến bạn phải điền đúng số báo danh và password (từ khóa) mà bạn đã ghi lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
    Kết quả giấy sẽ được trả vào khoảng trung tuần tháng 9 nên nếu bạn không thể xem kết quả trực tuyến hãy đến lấy kết quả theo thời gian trên.