Thông báo HỦY Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) đợt tháng 7 năm 2021 tại ĐÀ NẴNG và HUẾ | JPF

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản

22/6/2021

Thông báo HỦY Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) đợt tháng 7 năm 2021 tại

ĐÀ NẴNG và HUẾ

Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 4/7/2021 (Chủ Nhật). Tuy nhiên, do diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, tại một số địa phương và cả nước đang áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm, Ban tổ chức đã quyết định HỦY kỳ thi lần này tại điểm thi khu vực Đà Nẵng và Huế. (Trước đó, vào ngày 17/6, chúng tôi đã thông báo HỦY kỳ thi tại khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Tại Việt Nam có nhiều thí sinh đăng ký dự thi. Chúng tôi rất xin lỗi vì phải hủy kỳ thi lần này.

Về việc hoàn Phí dự thi…, xin vui lòng liên hệ với Đơn vị tổ chức (nơi tiếp nhận đăng ký dự thi).

Ngoài ra, hiện nay xuất hiện tràn lan nhiều thông tin liên quan đến Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), xin lưu ý tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ Ban tổ chức từng điểm thi theo khu vực Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh cũng như của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản và Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

Trân trọng!