Thông báo chương trình tài trợ dành cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản và Châu Á tham gia Hội nghị của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á tại Bangkok, Thái Lan. | JPF

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản trân trọng thông báo chương trình tài trợ cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản Bản và châu Á tham gia vào Hội nghị của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á (http://www.asian-studies.org/Conferences/AAS-in-ASIA-Conferences/) sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 năm 2019.

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tài trợ và nộp hồ sơ đăng ký cho chúng tôi.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 28 tháng 02 năm 2019

Tài trợ này sẽ hỗ trợ một số chi phí cho những nhà nghiên cứu tham gia vào Hội nghị chứ không phải thông báo nộp bài viết nhằm phát biểu trong hội nghị. (Việc nộp bài để tham gia phát biểu trong hội nghị đã hết hạn vào ngày 31/10/2018)

[APPLICATION INSTRUCTION]

[APPLICATION FORM]

  .