Thông báo chương trình tài trợ dành cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản tham gia Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á (AAS 2020) tại Boston | JPF

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản trân trọng thông báo chương trình tài trợ cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản Bản tham gia vào Hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á (https://conference.asian-studies.org/conference/) sẽ được tổ chức tại Boston, Mỹ từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 năm 2020.

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tài trợ và nộp hồ sơ đăng ký cho chúng tôi.
Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 11 tháng 10 năm 2019

Tài trợ này sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho những nhà nghiên cứu tham gia vào Hội nghị chứ không phải thông báo nộp bài viết nhằm phát biểu trong hội nghị. (Việc nộp bài để tham gia phát biểu trong hội nghị đã hết hạn vào ngày 06/08/2019)

APPLICATION INSTRUCTION: http://bit.ly/ApplicationInstruction
APPLICATION FORM: http://bit.ly/AAS_Applicationform