Thông báo Archives – Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

 • default_thumb-7869632 rubic-purple-8400031 Hướng dẫn thực hành

  Tuesday, Feb/26/2019

  Tháng 8 năm 2018, giáo trình “MARUGOTO – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” trình độ Nhập môn đã được xuất bản tại Việt Nam. Nhân sự kiện này, với mục…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632

  Tuesday, Feb/19/2019

  Tháng 8 năm 2018, giáo trình “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” bản tiếng Việt đã được xuất bản tại Việt Nam. Đây là cơ hội để chúng tôi tổ…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632

  Tuesday, Feb/12/2019

  Từ năm 2012, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã và đang tổ chức các lớp học tiếng Nhật sử dụng giáo trình Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (do Quỹ…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632 rubic-purple-8400031 Hướng dẫn thực hành

  Friday, Feb/1/2019

  Để hướng tới thúc đẩy hơn nữa hoạt động đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam Quỹ Giao lưu Quốc tế sẽ mở…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632 rubic-purple-8400031 Hướng dẫn thực hành

  Tuesday, Jan/29/2019

  Kỷ niệm sự kiện xuất bản  “MARUGOTO – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” Nhập môn – A1 Tháng 8 năm 2018, giáo trình “MARUGOTO – Ngôn ngữ và Văn hóa…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632

  Friday, Jan/25/2019

  Japan Foundation tại thành phố Hồ Chí Minh mở khóa học tiếng Nhật nhập môn với hình thức kết hợp: học viên sẽ tự học bằng sách tiếng Nhật Marugoto (phiên bản…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632

  Wednesday, Jan/23/2019

  Các thí sinh tham dự kỳ thi Năng lực tiếng Nhật lần 2 (12/2018) có thể tra cứu kết quả dự thi trực tuyến qua URL dưới đây. Website: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/ Kết…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632

  Tuesday, Jan/22/2019

  Từ năm 2012, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã và đang tổ chức các lớp học tiếng Nhật sử dụng giáo trình Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (do Quỹ…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632

  Tuesday, Jan/15/2019

  Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản trân trọng thông báo chương trình tài trợ cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản Bản và châu Á tham gia vào Hội nghị của Hiệp…

  Xem thêm more-3956589

 • default_thumb-7869632 rubic-purple-8400031 Hướng dẫn thực hành

  Tuesday, Jan/8/2019

  Kỷ niệm sự kiện xuất bản  “MARUGOTO – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” Nhập môn – A1 Tháng 8 năm 2018, giáo trình “MARUGOTO – Ngôn ngữ và Văn hóa…

  Xem thêm more-3956589