Thiền và văn hóa Nhật Bản | JPF

Thiền và văn hóa Nhật Bản
Suzuki T. Daisetsu

10-228x350-5270608

Thiền và văn hóa Nhật Bản

Được xem như nhân vật có thẩm quyền bậc nhất Nhật Bản về Thiền Phật giáo, học giả Suzuki T. Daisetsu đã có cống hiến lớn lao hơn cả là đi tiên phong trong việc mở một con đường truyền bá yếu chỉ của Thiền tông tới thế giới Tây phương. Mất năm 1966 ở tuổi 95, ông đã dành trọn cuộc đời dài của mình cho sự nghiệp này. Tuy nhiên, trong những gì ông viết, không một tác phẩm nào có thể gồm thu giáo huấn và triết lý nhà Thiền một cách có uy lực cho bằng Thiền và văn hóa Nhật Bản (Zen and Japanese Culture). Quyển sách được ấn hành lần đầu vào năm 1938 và cải biên hầu như toàn bộ vào năm 1958. Trong ấn bản sau, ông còn đề cập đến nhiều chủ đề mới. Tác phẩm đã lôi kéo độc giả đến gần Suzuki và nó được đánh giá như một nghiên cứu kinh điển về “”tinh thần Thiền tông””.

Sau khi đã giải thích Thiền là gì, Tiến sĩ Suzuki quan sát cặn kẽ ảnh hưởng của Thiền Phật giáo đến nhiều khía cạnh khác nhau trong sinh hoạt và nghệ thuật Nhật Bản như kiếm đạo, Trà đạo, Thơ Haiku và Tình yêu thiên nhiên của người Nhật. Những chương khác bàn về mối quan hệ của Thiền đối với Nho giáo, vai trò của nó trong sinh hoạt của người Samurai cũng như ảnh hưởng của nó đến mỹ thuật Nhật Bản.

Quyển sách này còn có kèm theo thư mục tham khảo, bảng tra chữ với nhiều bức ảnh minh họa nhằm bổ túc cho chính văn và cũng có mục đích trưng bày một số tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật và thư đạo Thiền.

Mã xếp giá: 830-040
ISBN: 9786048980733
Chủ đề: Lịch sử – Văn hóa
Năm XB: 2019
Nhà XB: NXB Hồng Đức
Ngôn ngữ: Vietnamese