Thẻ hội viên « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

  • library3-600x399-6597653

    Đăng ký làm thẻ thư viện để mượn tài liệu (gồm các đầu sách và các số báo cũ).

    Nội quy thư viện tải xuống tại đây.

    Tải mẫu đơn đăng ký làm thẻ thư viện tại đây (mẫu đơn này được phát miễn phí tại thư viện).