Thanh gươm diệt quỷ 14 | JPF

Thanh gươm diệt quỷ 14
Koyoharu Gotouge

07-227x350-9087801

Thanh gươm diệt quỷ 14 – “Mu” trong Muichiro

Theo NXB Kim Đồng: Con quỷ phân tách thành các cảm xúc – Hantengu – đã bỏ bản thể chính, chỉ đem những phân thân đã hợp nhất quay sang tấn công Tanjiro! Bị Hantengu sỉ nhục là “yếu đuối”, Tanjiro đang chiến đấu liệu có thấy tức giận!? Mặt khác, Hà trụ Tokito dần lấy lại kí ức và tiếp tục đối đầu Gyokko. Lúc ấy, trong Tokito đã có điều gì bắt đầu thay đổi…

  • Mã xếp giá: 210-066-14 ISBN: 9786042185806 Chủ đề: Truyện tranh nam Năm XB: 2020 Nhà XB: NXB Kim Đồng

    Ngôn ngữ: Vietnamese