Tất cả vì N | JPF

Tất cả vì N
Minato Kanae

22-235x350-4349507
Tất cả vì N

Đây là tác phẩm trinh thám đầu tiên của Minato Kanae nói về tình yêu thuần khiết, mang đầy nỗi u buồn.

Tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình vào năm 2014.

22-1-497x350-9649218

  • Mã xếp giá: 860-502 ISBN: 9786045548271 Chủ đề: Văn học (Tiểu thuyết, thơ) Năm XB: 2020 Nhà XB: NXB Hà Nội

    Ngôn ngữ: Vietnamese