Seminar giáo dục tiếng Nhật tháng 2/2013 « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Seminar giáo dục tiếng Nhật tháng 2/2013

  • Seminar giáo dục tiếng Nhật sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 năm 2013 tại Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC , đại học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Hà Nội.

    Chi tiết về seminar cũng như cách thức đăng ký, xin các bạn tham khảo tại: http://jpf.org.vn/jp/2013/01/26/japanese-education-seminar-022013/