Seminar giáo dục tiếng Nhật tại TP HCM (15/1 – 18/1/2013) « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Seminar giáo dục tiếng Nhật tại TP HCM (15/1 – 18/1/2013)

  • Từ ngày 15 tháng 1 cho tới 18 tháng 1 năm 2013, seminar giáo dục tiếng Nhật sẽ được tổ chức tại trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

    Chi tiết về buổi seminar cũng như cách thức đăng ký xin tham khảo tại đây (tiếng Nhật)