Nỗi Buồn Của Suzumiya Haruhi | JPF

Nỗi Buồn Của Suzumiya Haruhi
Tanigawa Nagaru

Nỗi Buồn Của Suzumiya Haruhi

“Tôi không có hứng thú với người bình thường. Nếu có ai là sinh vật ngoài hành tinh, người đến từ tương lai, người du hành không gian hay người có siêu năng lực, hãy đến gặp tôi. Xin hết.” Chính là Suzumiya Haruhi đã gửi đến màn chào hỏi gây chấn động ngay hôm khai giảng. Ai mà chẳng nghĩ chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng… Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng không, từ tận đáy lòng Haruhi rất nghiêm túc. Và đến khi nhận ra, cuộc sống của tôi đã không còn bình thường nữa rồi…”

Mã xếp giá: 860-198-1
ISBN: 9786049142994
Chủ đề: Văn học (Tiểu thuyết, thơ)
Năm XB: 2015
Nhà XB: NXB Văn Học
Ngôn ngữ: Vietnamese