Những Đứa Trẻ Bị Mắc Kẹt | JPF

Những Đứa Trẻ Bị Mắc Kẹt
Minato Kanae

24-234x350-1034709

Những Đứa Trẻ Bị Mắc Kẹt

“Anh đã nghĩ, có lẽ Asumi không có hứng thú với sự tồn tại của con người. Vì không muốn xây dựng một mối quan hệ sâu đậm với bất cứ ai nên em có thể thân thiện được với tất cả mọi người. Em đón nhận những người lại gần em và tất cả những gì người ta mang đến cho em. Nhưng tất cả đối phương, trong đó có anh, lại không thích như thế. Đối phương sẽ hiểu lầm là em thích họ và vì thế, càng kích thích họ muốn được chạm vào sâu hơn bên trong con người em. Cho đến khi, họ nhận ra có một bức tường thành vô hình đang được giăng ra. Và Asumi, mãi tới lúc này, em mới nhận ra có kẻ đang cố chạm vào bức tường thành bảo vệ cuối cùng của mình và muốn xâm nhập thế giới của em. Dù sao đi nữa, việc loại bỏ hay chấp nhận là tùy thuộc vào Asumi!”

(Người tốt bụng – Kanae Minato)

  • Mã xếp giá: 860-504 ISBN: 9786047762378 Chủ đề: Văn học (Tiểu thuyết, thơ) Năm XB: 2019 Nhà XB: NXB Thế Giới

    Ngôn ngữ: Vietnamese