Nghiên cứu Đông Bắc Á 5 (243) 2021 | JPF

Nghiên cứu Đông Bắc Á 5 (243) 2021

Nghiên cứu Đông Bắc Á 5 (243) 2021

MỤC LỤC
Về khả năng nâng cấp “Bộ tứ” thành “NATO châu Á” – Huỳnh Tâm Sáng, Phan Văn Tìm
Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình – Hoàng Minh Hồng
Nâng cao lợi thế cạnh tranh thông qua công nghệ của các nền kinh tế Đông Á và một số bài học cho Việt Nam – Đậu Xuân Đạt
Một số chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở Nhật Bản giai đoạn 2011-2020 – Trần Ngọc Nhật
Thúc đẩy xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị thường Nhật Bản – Trần Kim Ánh

Mã xếp giá: ĐBA087
ISBN:
Chủ đề: Tạp chí
Năm XB: 2021
Nhà XB: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Ngôn ngữ: Vietnamese