Nghiên cứu Đông Bắc Á 2 (228) 2020 | JPF

Nghiên cứu Đông Bắc Á 2 (228) 2020

Nghiên cứu Đông Bắc Á 2 (228) 2020

Mục lục:Bối cảnh kinh tế – xã hội dẫn đến sự ra đời chương trình kĩ năng đặc định của Nhật Bản___________________________23Nghiên cứu về Miko – Vu nữ của Nhật Bản_____________________________________________________________________43Vai trò của Natsume Soseki trong công cuộc sáng tạo văn hóa Nhật Bản đầu thế kỉ XX qua một số sáng tác tiêu biểu_____52Ngành du lịch của Nhật Bản và tác động từ bệnh viêm phổi do vi rút corona chủng mới____________________________72

  • Mã xếp giá: ĐBA080
  • Chủ đề: Tạp chí
  • Năm XB: 2020
  • Nhà XB: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
  • Ngôn ngữ: Vietnamese