Năm hữu nghị Việt Nhật|Năm hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam

Quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam được chính thức thiết lập ngày 21 tháng 9 năm 1973 và năm 2013 là vừa tròn 40 năm.

Tháng 10 năm 2011, trong chuyến đi thăm Nhật Bản, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Noda đã quyết định gọi năm 2013 là “Năm hữu nghị Nhật – Việt” để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, điều đó đã được thể hiện trong “Tuyên bố chung Nhật – Việt về các kế hoạch hành động trên cơ sở phát triển quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh của khu vực Châu Á”, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác tiến hành các chương trình để kỷ niệm “Năm hữu nghị Nhật – Việt”.

Để xúc tiến các hoạt động của “Năm hữu nghị Nhật – Việt”, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các cơ quan liên quan khác của Nhật tại Việt Nam đã thành lập Ủy ban tổ chức Năm hữu nghị Nhật – Việt ngày 16 tháng 3 năm 2012 tại Hà Nội. Trong thời gian tới, việc thẩm định “Chương trình kỷ niệm Năm hữu nghị Nhật – Việt” sẽ bắt đầu và các thông tin liên quan đến “Năm hữu nghị Nhật – Việt” sẽ được đăng tải trên trang web này.

Chúng tôi rất mong sẽ đồng lòng chung sức cùng Quý vị để tạo một ấn tượng mạnh mẽ về năm kỷ niệm đáng ghi nhớ này, thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.