Mong manh hoa tuyết | JPF

Mong manh hoa tuyết
Tanizaki Junichiro

Mong manh hoa tuyết – Quyển thượng

MONG MANH HOA TUYẾT là trường thiên tiểu thuyết của Tanizaki Jun’ichirō về đất nước Nhật Bản nhiều tâm tư và xung đột ý thức hệ trước công cuộc canh tân của kỷ nguyên mới. Câu chuyện xoay quay sự thoái trào của nhà Makioka – một danh gia vọng tộc ở Osaka vào đầu thế kỷ 20, nơi những phong tục truyền thống trên đà tan rã, nơi văn hóa Tây dương len lỏi vào từng tập quán gia đình. Bốn chị em gái nhà Makioka – người đại diện cho quá khứ – người đại diện cho tương lai – một mặt luôn đau đáu về cái danh quá vãng của dòng tộc, mặt khác buộc phải vật lộn để thích nghi với thời cuộc mới…

Mã xếp giá: 860-052-1
ISBN: 9786049777790
Chủ đề: Văn học (Tiểu thuyết, thơ)
Năm XB: 2020
Nhà XB: NXB Hội Nhà Văn
Ngôn ngữ: Vietnamese