Luận ngữ và bàn tính | JPF

Luận ngữ và bàn tính
Shibusawa Eiichi

12-244x350-5946124

Luận ngữ và bàn tính

Shibusawa Eiichi được coi là cha đẻ của triết lý kinh doanh Nhật Bản hiện đại, người đã từ bỏ chốn quan trường để dấn thân vào thương nghiệp và đóng góp không nhỏ trong công cuộc Minh Trị Duy tân.

Luận ngữ vốn là cuốn sách hàng đầu về đạo đức, tu dưỡng bản thân của phương Đông; còn bàn tính là vật dụng thiết yếu của thương nhân xưa, và cũng có thể được xem như một ẩn dụ của hoạt động kinh doanh. Do đó, Luận ngữ và bàn tính là hình tượng biểu thị sự kết hợp giữa đạo xử thế và triết lý kinh doanh, cũng là tôn chỉ suốt cuộc đời của Shibusawa, trải mấy chục năm tâm huyết với thực nghiệp.

Tư tưởng truyền thống vốn cho rằng thương nhân là phường hay gian dối, xã hội đương thời lại quan niệm nền Tống nho là thứ tử học [kiến thức chết], chẳng có chút ích dụng thiết thực nào. Nhưng Shibusawa đã giúp đổi mới nền kinh doanh nước Nhật bằng một thái độ trung dung, cho rằng người trí thức trong thời đại mới không nên coi rẻ tiền bạc, người làm kinh doanh cũng không được quên nhân nghĩa lễ trí tín. Với ông, là quốc dân một nước thì không thể chỉ chăm chăm mưu lợi bản thân, mà cần nghĩ đến lợi ích chung, nhờ đó tổ chức mới vững bền, công ty mới phát đạt, đất nước được cường thịnh, trong thành quả mà cộng đồng gặt hái được sẽ có phần lợi ích của mỗi cá nhân như một lẽ tất nhiên đầy sức mạnh.

  • Mã xếp giá: 830-036 ISBN: 9786047771325 Chủ đề: Lịch sử – Văn hóa Năm XB: 2020 Nhà XB: NXB Thế Giới

    Ngôn ngữ: Vietnamese