Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT Archives – Page 2 of 3 – Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

 • default_thumb-9897424

  Wednesday, Mar/4/2015

  Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) là cơ quan tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Nhật hàng năm tại một số nước trên thế giới. Các thông tin liên…

  Xem thêm more-6326771

 • default_thumb-9897424

  Thursday, Nov/13/2014

                                     Thông tin về Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 12/2014                                        2014年度第2回日本語能力試験時間割(12月7日実施) 1. 試験会場及び問い合わせ先…

  Xem thêm more-6326771

 • default_thumb-9897424

  Tuesday, Aug/12/2014

  Hàng năm, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) phối hợp cùng một số cơ quan trên toàn thế giới tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Nhật. Dưới đây…

  Xem thêm more-6326771

 • default_thumb-9897424

  Tuesday, Jun/24/2014

  Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2014 tại Việt Nam được tổ chức tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh vào ngày 6/7/2014 Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật…

  Xem thêm more-6326771

 • default_thumb-9897424

  Wednesday, Feb/19/2014

  Như mọi năm, Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật vào tháng 7 sẽ được tổ chức ở cả 03 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản…

  Xem thêm more-6326771

 • default_thumb-9897424

  Wednesday, Feb/19/2014

  Các thí sinh đã dự thi Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 12/2013 có thể xem kết quả trực tuyến trên internet tại 02 địa chỉ sau: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/top.html http://www.jlpt.jp/guideline/results_online.html Để…

  Xem thêm more-6326771

 • default_thumb-9897424

  Thursday, Nov/21/2013

  Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 12/2013 tại Việt Nam được tổ chức tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh vào ngày 1/12/2013 Trung tâm giao lưu văn hóa…

  Xem thêm more-6326771

 • default_thumb-9897424

  Thursday, Aug/29/2013

  Như mọi năm, Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật lần thứ hai vào tháng 12 sẽ được tổ chức ở cả 03 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Quỹ Giao lưu Quốc…

  Xem thêm more-6326771

 • default_thumb-9897424

  Thursday, Aug/29/2013

  Các thí sinh đã dự thi Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2013 có thể xem kết quả trực tuyến trên internet tại 02 địa chỉ sau: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/top.html http://www.jlpt.jp/guideline/results_online.html Để…

  Xem thêm more-6326771

 • jlpt_poster_20101-227x151-5678840

  Friday, Jun/14/2013

  Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2013 tại Việt Nam được tổ chức tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt…

  Xem thêm more-6326771

Trang trước « 1 2 3 » Trang sau