Jin | JPF

Jin
Motoka Murakami

02-241x350-7202859

Jin (tập 17 – 19)

Trên đường hối hả đi tới Kyoto để ngăn chặn tai họa xảy ra cho Ryoma, toàn bộ thành viên của Jinyudo đã tham gia Lễ hội “Eejanaika”, liên tiếp gặp gỡ những người dân cần sự cứu giúp và đi trên con đường Tokaido đầy rẫy hiểm nguy. Cuối cùng, khi gần sắp tới Kyoto, Jin bị thích khách tấn công!! Vận mệnh của Jin và Ryoma rồi sẽ ra sao!?

  • Mã xếp giá: 210-057 Chủ đề: Truyện tranh nam Năm XB: 2020 Nhà XB: NXB Trẻ

    Ngôn ngữ: Vietnamese