Hoạt động giáo dục tiếng Nhật khác | JPF

Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tập trung hỗ trợ các hoạt động giảng dạy tiếng Nhật cấp tiểu học, trung học tại Việt Nam. Các chuyên gia tiếng Nhật của Trung tâm được phái cử từ Nhật có nhiệm vụ đào tạo phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Nhật cấp tiểu học và trung học, tổ chức các hoạt động tư vấn như dự giờ, hướng dẫn soạn giáo án, đồng thời còn hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các chuyên gia người Việt thực hiện biên soạn, cải biên sách giáo khoa tiếng Nhật và các tài liệu bổ trợ như 1 hoạt động chính, dựa trên Thoả thuận Nhật – Việt về “Đề án ngoại ngữ” do chính phủ Việt Nam đề xuất.
Ngoài ra, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản cũng cử các “cộng sự tiếng Nhật” là những tình nguyện viên người Nhật tới hỗ trợ các trưởng tiểu học và trung học đang giảng dạy tiếng Nhật, căn cứ trên thoả thuận hợp tác với Bộ giáo dục và Sở giáo dục các tỉnh thành.