Giới thiệu

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam có nhiều hoạt động để đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Nhật của người Việt Nam ví dụ như, những chuyên gia tiếng Nhật được cử sang Việt Nam để tập huấn cho các giáo viên giảng dạy tiếng Nhật bản địa, đồng thời mở các lớp tiếng Nhật cho người mới bắt đầu với giáo trình do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản biên soạn có tên gọi “Marugoto: Ngôn ngữ và Văn hóa”.

Chú ý: Hiện khóa học này ở Hà Nội chỉ đang dành cho người trưởng thành trên 18 tuổi và chưa có ý định tuyển sinh thêm trong năm 2017 này mà chỉ nhận bổ sung các bạn đã từng học nếu thiếu, khi tuyển sinh trung tâm sẽ thông báo rộng rãi cho các bạn được biết sau.”

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn