Death Note | JPF

Death Note
Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

03-231x350-2968298 Death Note

Tập này sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến vụ án Kira gây chấn động thế giới và cuốn sổ tử thần đứng sau mọi chuyện. Chân tướng bọc trong trùng trùng bí ẩn chưa từng được tiết lộ giờ đây sẽ sáng tỏ!

Giới thiệu chung theo wikipedia: Death Note

  • Mã xếp giá: 210-053-13
  • ISBN: 9786045534700
  • Chủ đề: Truyện tranh nam
  • Năm XB: 2019
  • Nhà XB: NXB Trẻ
  • Ngôn ngữ: Vietnamese