Liên hệ

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Nhật

Sô 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84(0)24 3944 7419/20 FAX: +84(0)24 3944 7418

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn