Chương trình tài trợ quy mô nhỏ

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam có các chương trình tài trợ nhỏ cho các dự án liên quan tới ba lĩnh vực: Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật, Giáo dục Tiếng Nhật và Nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu trí tuệ.
Vui lòng tải hướng dẫn và hồ sơ đăng ký cho từng hạng mục theo đường dẫn dưới đây:

1. Giao lưu văn hóa nghệ thuật:
Đối tượng: Cơ quan, đoàn thể tại Việt Nam có các hoạt động về giao lưu văn hóa nghệ thuật (Cá nhân không thuộc đối tượng đăng ký)
Đăng ký: Trung tâm nhận hồ sơ đăng ký bất kỳ thời điểm nào trong năm.

2. Giáo dục Tiếng Nhật
(1) Chương trình tài trợ cho hoạt động của các cơ quan đào tạo tiếng Nhật
Đối tượng: Các cơ quan, đoàn thể đào tạo tiếng Nhật của Việt Nam (không bao gồm cá nhân)
Nhận hồ sơ: 04 đợt 1 năm
(2) Chương trình tài trợ dành cho các cơ quan đào tạo tiếng Nhật dùng trong đời sống, công việc
Đối tượng: Các cơ quan, đoàn thể của Việt Nam thực hiện đào tạo tiếng Nhật dùng trong đời sống, công việc tại Nhật Bản (Chỉ dành cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và trung tâm ngoại ngữ tư nhân. Không bao gồm cá nhân.)
Nhận hồ sơ: Trung tâm nhận hồ sơ đăng ký tới ngày 27 tháng 12 năm 2021.

3. Nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu trí tuệ:
Đối tượng: Cơ quan/đoàn thể tại Việt Nam có các hoạt động về nghiên cứu Nhật Bản và giao lưu trí tuệ. (Cá nhân không thuộc đối tượng đăng ký)
Đăng ký: Trung tâm nhận hồ sơ đăng ký bất kỳ thời điểm nào trong năm.

 

Tải xuống

Đăng ký email cập nhật

TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

jpfhanoi@jpf.org.vn

+84(0)24 3944 7419

+84(0)24 3944 7418

Văn phòng

Giờ mở cửa: 08:30 - 12:00/13:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Đóng cửa: Các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ

Thư Viện

Giờ mở cửa: 09:30 - 12:00/13:00-18:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy
Đóng cửa: Các ngày Chủ Nhật, thứ Hai và các ngày lễ