Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF Archives – Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

 • default_thumb-5089207 rubic-purple-2746453 Hướng dẫn thực hành

  Tuesday, Feb/26/2019

  Tháng 8 năm 2018, giáo trình “MARUGOTO – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” trình độ Nhập môn đã được xuất bản tại Việt Nam. Nhân sự kiện này, với mục…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207

  Tuesday, Feb/19/2019

  Tháng 8 năm 2018, giáo trình “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” bản tiếng Việt đã được xuất bản tại Việt Nam. Đây là cơ hội để chúng tôi tổ…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207

  Tuesday, Feb/12/2019

  Từ năm 2012, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã và đang tổ chức các lớp học tiếng Nhật sử dụng giáo trình Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (do Quỹ…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207 rubic-purple-2746453 Hướng dẫn thực hành

  Friday, Feb/1/2019

  Để hướng tới thúc đẩy hơn nữa hoạt động đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam Quỹ Giao lưu Quốc tế sẽ mở…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207

  Friday, Jan/25/2019

  Japan Foundation tại thành phố Hồ Chí Minh mở khóa học tiếng Nhật nhập môn với hình thức kết hợp: học viên sẽ tự học bằng sách tiếng Nhật Marugoto (phiên bản…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207

  Tuesday, Jan/22/2019

  Từ năm 2012, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã và đang tổ chức các lớp học tiếng Nhật sử dụng giáo trình Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (do Quỹ…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207

  Tuesday, Dec/18/2018

    Để hướng tới thúc đẩy hơn nữa hoạt động đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam Quỹ Giao lưu Quốc tế…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207

  Friday, Dec/7/2018

  Đây là khóa học dành cho các học viên đã có nền tảng tiếng Nhật căn bản, giúp học viên nâng cao năng lực Lý giải và Hội thoại tiếng Nhật; song song với việc…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207

  Tuesday, Dec/4/2018

  Đây là khóa học dành cho các học viên đã có nền tảng tiếng Nhật căn bản, giúp học viên nâng cao năng lực Lý giải và Hội thoại tiếng Nhật; song song với việc…

  Xem thêm more-9264049

 • default_thumb-5089207

  Tuesday, Dec/4/2018

  Để hướng tới thúc đẩy hơn nữa hoạt động đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam Quỹ Giao lưu Quốc tế sẽ mở…

  Xem thêm more-9264049