Buổi giới thiệu về các chương trình tài trợ mảng Nghiên cứu Nhật Bản- Giao lưu trí tuệ năm tài chính 2021-2022 (Lệnh hòa 3) | JPF

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) là tổ chức có những chương trình tài trợ và học bổng nghiên cứu cho các cá nhân và tổ chức thực hiện các hoạt động về nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu trí tuệ nhằm thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực nghiên cứu Nhật Bản ở nước ngoài cũng như tăng cường sự hiểu biết, sự kết nối giữa Nhật Bản, Việt Nam và các nước trên thế giới.

Nhằm giúp các cá nhân và tổ chức chuẩn bị tốt nhất cho quá trình đăng ký các chương trình tài trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, chúng tôi quyết định tổ chức buổi giới thiệu trực tuyến về các chương trình tài trợ mảng nghiên cứu Nhật Bản và Giao lưu trí tuệ năm tài chính 2021-2022 (Năm Lệnh Hòa thứ 3). Thông qua buổi giới thiệu này, chúng tôi hy vọng các cá nhân và tổ chức quan tâm sẽ tìm được chương trình phù hợp với kế hoạch của mình.

Mặt khác, trong quá trình triển khai các chương trình tài trợ, chúng tôi nhận thấy có nhiều cá nhân và tổ chức gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu và đăng ký các thông tin vào hồ sơ đăng ký nên chúng tôi quyết định mời 2 nhà nghiên cứu sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đăng ký các chương trình tài trợ.

■ Thông tin chương trình

Thời gian:             24/10/2020 (Thứ Bảy) 9:30 – 11:30

Địa điểm:             Chương trình sẽ được tổ chức trực tuyến qua phần mềm zoom

 (Chúng tôi sẽ gửi thông tin URL đến những người đăng ký thành công)

Mẫu đăng ký:  http://bit.do/japanese-studies-orientation

Chương trình miễn phí

Ngôn ngữ:      Tiếng Việt

■ Mọi thắc mắc xin liên hệ

Ms. Hà (Ext. 136) / Ms. Sugisaki (Ext. 160) Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam

27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội                            TEL 024-3944-7419    www.jpf.org.vn

www.facebook.com/japanfoundation.vietnam