Sách mới

Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật
Vương Ngọc

Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật

Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật bao gồm:
140.000 mục từ Nhật – Việt và ví dụ minh họa
120.000 mục từ Việt – Nhật và ví dụ minh họa
Bảng tra chữ Kanji và ví dụ minh họa

 • Mã xếp giá: 710-069
  ISBN: 9786048662950
  Chủ đề: Từ điển
  Năm XB: 2015
  Nhà XB: NXB Hồng Đức
  Ngôn ngữ: Dual lingual
Đăng ký email cập nhật

TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

jpfhanoi@jpf.org.vn

+84(0)24 3944 7419/20

+84(0)24 3944 7418

Văn phòng

Giờ mở cửa: 08:30 - 12:00/13:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Đóng cửa: Các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ

Thư Viện

Giờ mở cửa: 09:30 - 12:00/13:00-18:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy
Đóng cửa: Các ngày Chủ Nhật, thứ Hai và các ngày lễ